Drammenshallen

Drammenshallen er en idrettsarena som ofte er et senter for store idrettsarrangement i Drammensområdet. Drammens Turnforening leier en gymsal inne i hallen for aktivitet.

Strømsø Skole -> Drammenshallen (informasjon fra 2020)

Strømsø skole skulle under rehabilitering etter høstferien i 2021, derfor måtte mange av våre partier flyttes til Drammenshallen. Gymsalen på Knutepunkt Strømsø skal rehabiliteres som del av områdesatsingen Strømsø 2030. Rehabiliteringsarbeidet vil foregå fra august-desember 2022. Bygget vil være stengt for bruk i hele perioden. Dette skapte utfordringer ift planlegging av treninger for høstsemester 2021. 

Skroll til toppen