Utforsk ditt fysiske potensiale

Velkommen til Drammens Turnforening

Oppkommende Arrangmenter

Oversikt over våre kommende arrangementer.Aspirant camp i uke 32
Rekrutt camp i uke 33
Gymlek camp i uke 33

Vårt tilbud

Troppsturn

Trampett, Tumbling og Frittstående

Apparatturn

Ringer, Skranke, Frittstående, Bom... osv.

Breddeaktiviteter

Gymlek, Salto, Turn Nybegynner, Parkour

Utforsk Dine muligheter

Drammens Turnforening sitt formål er ved gymnastikk- og turnaktiviteter å bidra til en positiv utvikling av fysiske ferdigheter, og ved samarbeid og kameratskap å utbre interessen for vår idrett.