Utforsk ditt fysiske potensiale

Velkommen til Drammens Turnforening

Oppkommende Arrangmenter

Oversikt over kommende arrangementer

Årsmøte Drammens Turnforening (Oppdatert)

Vårt tilbud

Troppsturn

Trampett, Tumbling og Frittstående

Apparatturn

Ringer, Skranke, Frittstående, Bom... osv.

Breddeturn

Gymlek, Salto, Idrettens Grunnstige, Parkour

Utforsk Dine muligheter

Drammens Turnforening sitt formål er ved gymnastikk- og turnaktiviteter å bidra til en positiv utvikling av fysiske ferdigheter, og ved samarbeid og kameratskap å utbre interessen for vår idrett.