RENT IDRETTSLAG

Drammens Turnforening har nulltoleranse når det gjelder doping og skal være et Rent Idrettslag. 

Vi erklærer herved at vi som Rent Idrettslag har et særskilt ansvar for å spre gode holdninger og kunnskap om antidoping gjennom klare mål og handlinger.

 

Vi skal sammen ta ansvar for idrettslagets holdningsskapende arbeid, lage og gjennomføre en målrettet handlingsplan og jobbe for et sunt og dopingfritt miljø.

Alle utøvere i Norge må følge NIFs bestemmelser om doping. Disse bestemmelsene bygger på World Anti-Doping Code. Ved internasjonale konkurranser kan internasjonale særforbund ha egne regler.

Drammens Turnforening ønsker en så rettferdig, ren og forutsigbar idrett som mulig. Vi ønsker også å beskytte våre utøvere mot helseskadelige handlinger. Dette er noen av grunnene til at vi tar avstand fra doping og jobber aktivt for å forhindre at dette skal benyttes av medlemmer i Drammens Turnforening.

Drammens Turnforening oppfordrer alle våre utøvere, trenere, administrasjon og ledere til å gjennomføre e-læringsprogrammet 

Ren Utøver!

Hva er doping i idretten?

I dagligtale er doping gjerne forstått som medikamenter tatt i den hensikt å gi prestasjonsfremmende effekt. Mange vil også forbinde doping med anabole steroider. I idrettssammenheng er definisjonen av doping utvidet.

Følgende utgjør et regelbrudd (artikkel 2 i NIFs antidopingregelverk):

2.1 Tilstedeværelse av et forbudt stoff eller dets metabolitter eller markører i utøvers prøve

2.2 Utøvers bruk eller forsøk på bruk av et forbudt stoff eller en forbudt metode
2.3 Utøvers unndragelse, nektelse eller unnlatelse av å underlegge seg prøvetaking
2.4 Utøvers overtredelse av meldeplikten
2.5 Utøvers eller annen persons manipulering eller forsøk på manipulering av enhver del av dopingkontroll
2.6 Utøvers eller utøvers støttepersons besittelse av et forbudt stoff eller en forbudt metode
2.7 Utøvers eller annen persons omsetning eller forsøk på omsetning av ethvert forbudt stoff eller enhver forbudt metode
2.8 Utøvers eller annen persons administrasjon eller forsøk på administrasjon av ethvert forbudt stoff eller enhver forbudt metode til en utøver i konkurranse, eller administrasjon eller forsøk på administrasjon av et forbudt stoff eller en forbudt metode som er forbudt utenfor konkurranse, til en utøver utenfor konkurranse
2.9 Utøvers eller annen persons medvirkning eller forsøk på medvirkning
2.10 Utøvers eller annen persons forbudte forbindelse
2.11 Handlinger begått av en utøver eller annen person for å avskrekke fra eller anvende represalier i tilknytning til rapportering til myndigheter

Skroll til toppen