utmerkelser

DENNE SIDEN ER UNDER UTVIKLING!

Table of Contents

Utmerkelser i Drammens Turnsforening

Diplomer

Foreningens diplom utdeles sammen med tildeling av foreningens utmerkelser. Diplomet kan også utdeles til medlemmer som i spesielle
tilfeller har gjort seg særlig fortjent, eller til personer eller foreninger som takke- eller minnediplomer. Utdeling av diplomer blir utdelt av styret hos Drammens Turnforening.

Hederstegn

Drammens Turnforenings «Hederstegn» utdeles til medlemmer for særlig dyktighet i vår idrett, eller til medlemmer som har nedlagt et stort arbeid i administrasjon, styret eller komiteer. Hederstegnet kan også utdeles til personer i eller utenfor foreningen som har
vært til stor hjelp for foreningen eller turnsaken.

Hvis noen ved sin oppførsel senere gjør seg uverdig til å bære Hederstegnet, er de forpliktet til å levere det tilbake etter beslutning i fulltallig styremøte med flertall. Foreningens Hederstegn må ikke bæres av andre enn de som er blitt tildelt det. Hederstegnet utdeles av styret.

Æresmedlem

Meget høyt fortjente medlemmer av foreningen utnevnes til «Æresmedlemmer». Styret må være enstemmig i fulltallig møte.

Æresmedaljen i gull

Æresmedaljen i Gull er foreningens høyeste utmerkelse. Den kan tildeles medlemmer som i meget stor grad har gjort seg fortjent av foreningen. Styret må være enstemmig i fulltallig møte.

Utmerkelser i Drammens Turnsforening

Utdelte Hederstegn

Skroll til toppen