Solidartiets-fondet

«Klubben vår har en åpen dør, men vi savner kanskje folk som aldri har vært her før.»

Alle skal få være med i Drammens Turnforening. For å gjøre dette mulig har vi flere alternative løsninger for deg som utøver eller foresatt.

Drammen Turnforening har etablert et fond som skal sikre at medlemmer med anstrengt økonomi får mulighet til å være med på aktiviteter i regi av foreningen.

 

Idretten spiller en viktig rolle i integrerings- og inkluderingsarbeidet i Norge, men mange barn står utenfor på grunn av foreldrenes økonomi. 

Antall medlemmer som trenger hjelp har eksplodert etter at økte strømutgifter, dyrere matvarer, høyere renter og stigende drivstoffutgifter har gjort situasjonen utfordrende. 

Drammen Turnforening vil sørge for at økonomien ikke avgjør om barn er med på idrettsaktiviteter eller sitter hjemme.

 

ALLE skal MED!

 

Utøvere kan søke om støtte til medlemskontingent, aktivitetskontingent, egenandel på reiser og cuper, samt utstyr til bruk på treninger/konkurranser.

Fondet gir mulighet til å søke om full eller delvis dekning. Støtteperioden gjelder for ett år.

Vennligst fyll ut skjemaet under dersom du ønsker å søke midler fra fondet.

 

Har du andre spørsmål eller trenger mer informasjon, send gjerne en mail til solidaritetsfondet@drammenturn.no

Søknadsskjema Drammens Turnforenings Solidaritetsfond
Ønsker du ikke søke støtte, er det flere andre alternativer som kan være aktuelle. 

Prioriter medlemskontingenten

Det er viktig at man prioriterer å betale medlemskontingenten først. Medlemskontingenten dekker rettigheter til: Forsikring når medlemmer deltagende på våre aktiviteter. Stemmerett for de over 18 ved deltakelse på årsmøter. Må være dekket for å kunne delta på treninger i foreningen.

Del opp betalingen

Det er fullt mulig å dele opp fakturaen for medlemskontingent og treningsavgift i flere deler. Ved betaling er det viktig at du benytter KID-nummeret som står på fakturaen. Det vil fortsatt bli sendt ut purringer på fakturaen helt frem til fakturaen er fullt ut betalt. Disse purringene kan du se bort ifra.

Betalingsutsettelse

Trenger du utsettelse på betalingene dine så ta kontakt med oss på post@drammenturn.no.

Er du i Nav systemet

Er du av en eller annen grunn inne i NAV-systemet i din hverdag, så eksisterer det ordninger som kan kvalifisere til å hjelpe deg. Offentlige myndigheter mener det er viktig at barn og ungdom får delta i idrettslag uansett hva slags økonomi familien har. Ta med deg fakturaene fra oss til NAV.

Ekstrahjelp i hallen

Er du utøver eller forelder som har mulighet til å hjelpe som ekstrahjelp på noen partier så er det noen begrensede plasser til å godskrive disse timene på treningskontingenten utover støtten fra Drammens Idrettsråd og andre støtteordninger. Ta kontakt med oss på post@drammenturn.no for mer informasjon om dette ekstratiltaket.

Skroll til toppen