Styret hos Drammens Turnforening

Drammens Turnforening ledes og forpliktes av styret som representerer idrettslaget utad. Styret er idrettslagets høyeste myndighet mellom årsmøtene. Årsmøtet er idrettslagets høyeste myndighet, og avholdes hvert år innen utgangen av mars måned.

Mail-adresse til styret: 

styret@drammenturn.no

Styreleder: 

Anders Mogensen

Styrets leder

  • på valg 2024 

Nestleder:

Silje Bretvik Gundersen

Styrets nestleder

  • på valg 2024 

 Styremedlemmer: 

Kari Moserud

Styremedlem

  • på valg 2024 

David Aronsen

Styremedlem

  • på valg 2024 

Håkon Totland

Styremedlem

  • på valg 2024 

Patrik Alexander Hallenborg

Styremedlem

  • på valg 2025

 Klara Hallenborg

Styremedlem

  • på valg 2025 

Ole Kristian Blomquist Østborg

Varamedlem

  • på valg 2025 

Tonje Mogensen

Varamedlem

  • på valg 2025 

Årsmøte protokoll 2023

Hva styret jobbet med nå

Vi er inne i en spennende prosess med å lage en langtidsplan for klubben. Denne langtidsplanen er formet av våre medlemmer, foresatte, ansatte og ildsjeler gjennom en verdiprosess som fasiliteres ved hjelp av Norges Idrettsforbund (NIF). 

Gjennom fire kvelder har vi jobbet med etableringen av en virksomhets- og handlingsplan for klubben. Vi har brukt en stor bredde av våre medlemmer for å  bestemme vårt fokus og prioriteringer. 

Følg med her på våre hjemmesider for oppdatering av prosessen.

Skroll til toppen