Styret hos Drammens Turnforening

Drammens Turnforening ledes og forpliktes av styret som representerer idrettslaget utad. Styret er idrettslagets høyeste myndighet mellom årsmøtene. Årsmøtet er idrettslagets høyeste myndighet, og avholdes hvert år innen utgangen av mars måned.

Mail-adresse til styret: styret@drammenturn.no

Styreleder: 
Anders Mogensen

Nestleder:
Kari Elisabeth Moserud 

Finansansvarlig: 
Styremedlem – Pål Reine

Kommunikasjonsansvarlig: 
Styremedlem – Ida Sofie Dybfest

Barneidrettsansvarlig:
Styremedlem – David Aronsen

Inkluderingsansvarlig: 
Styremedlem – David Aronsen

Dugnadsansvarlig: 
Styremedlem – Sofia Knudsen

Troppsturn-ansvarlig: 
Styremedlem – Silje Bretvik Gundersen

Apparatturn-ansvarlig: 
Varamedlem – Kristin Rustand Langridge

Hva styret jobbet med nå

Vi skal inn i en spennende prosess med å lage en langtidsplan for klubben, og trenger medlemmenes innspill. Denne langtidsplanen blir formet av våre medlemmer, foresatte, ansatte og ildsjeler gjennom en verdiprosess som fasiliteres ved hjelp av Norges Idrettsforbund (NIF). 

Gjennom fire kvelder skal vi etablere en virksomhets- og handlingsplan for klubben. Vi trenger en stor bredde av våre medlemmer for å gjennomføre dette sammen med oss, derfor er det er viktig at vi får med så mange som mulig når vi skal bestemme vårt fokus og prioriteringer. Målet er at planen kan legges frem på årsmøtet i Mars 2022.

Kveld 1 går av stabelen Torsdag 21. oktober klokken 18-20 på Marienlyst skole. Alle partier, aldersgrupper, utøvere, trenere, foreldre og interessenter er velkommen. Fokuset for kveld 1 blir å kartlegge hvor vi står, hva vi er gode på og hva vi sliter med. Her trenger vi alle sin stemme for å sikre at vi skaper et turntilbud for fremtiden.

Vi gleder oss til å møte medlemmer og interesserte 21. Oktober, 18:00-20:00 på Marienlyst Skole!