Styret hos Drammens Turnforening

Drammens Turnforening ledes og forpliktes av styret som representerer idrettslaget utad. Styret er idrettslagets høyeste myndighet mellom årsmøtene. Årsmøtet er idrettslagets høyeste myndighet, og avholdes hvert år innen utgangen av mars måned.

Mail-adresse til styret: 

styret@drammenturn.no

Styreleder: 

Anders Mogensen

Nestleder:

Silje Bretvik Gundersen

 Styremedlemmer: 

David Aronsen

Håkon Totland

Kari Elisabeth Moserud 

Hva styret jobbet med nå

Vi er inne i en spennende prosess med å lage en langtidsplan for klubben. Denne langtidsplanen er formet av våre medlemmer, foresatte, ansatte og ildsjeler gjennom en verdiprosess som fasiliteres ved hjelp av Norges Idrettsforbund (NIF). 

Gjennom fire kvelder har vi jobbet med etableringen av en virksomhets- og handlingsplan for klubben. Vi har brukt en stor bredde av våre medlemmer for å  bestemme vårt fokus og prioriteringer. 

Følg med her på våre hjemmesider for oppdatering av prosessen.

Scroll to Top