Hvem er vi?

Vår visjon

“Grunnlaget legges i gym og turn”

 I Drammens Turnforening deler vi samme misjon som NGTF (Norges Gymnastikk og Turnforbund)! Vi ønsker å stadig utfordre “status-quo” og legge et sterk fundament i gjennom gym og turn. 

ekstraordinær erfaring

“Det handler om mer enn bare trening”

Det handler om hvilket fundamenter man prøver å legge. Vi legger fysiske, mentale og personlige fundamenter hos både medlemmer og alle ansatte. 

Våre verdier

Verdier skal gjenspeile vår identitet  og verdier som vi selv ønsker å vise frem og fremspeile utad.

  • Lekenhet
  • Samhold
  • Inkludering