Hvem er vi?

Table of Contents

Vårt formål

Drammens Turnforening sitt formål er ved gymnastikk- og turnaktiviteter å bidra til en positiv utvikling av fysiske ferdigheter, og ved samarbeid og kameratskap å utbre interessen for vår idrett. 

Drammens Turnforening er en forening som har eksistert igjennom flere generasjoner, og ble stiftet på et møte i Ridehuset i Drammen den 4.oktober-1857. 

Vi driver idrett organisert gjennom norsk idretts øverste organ: Norges idrettsforbund og olympiske og paraolympiske komitè. 

Som organisasjon er vi selveiende og frittstående, men drives for medlemmene. Det er medlemmene som gjennom årsmøte og styreverv utformer vedtekter, beslutter hvilke aktiviteter som skal tilbys, utforming av strategier og mål for hvordan foreningen skal drives. 

Vi er også medlem av Norges Gymnastikk- og Turnforbund (NGTF), Viken og Oslo idrettskrets, samt tilsluttet Drammens Idrettsråd og følger dermed NIFs regelverk for idrettslag uavhengig av idrettslagets egne lover.

Drammens Turnforening er på samme lokasjon i dag.
Drammens Turnforening på turnstevne ca. 1922-23 på Strømsø torg (tidligere Jernbanetorvet) - Foto: Drammen Kommune
Turnforeningen har opptog på Marienlyst på Mallinggate 18-24. År ukjent. Foto: Drammen Kommune
Strømsø sentrum, Marienlyst idrettspark i 1951. Turnhallen sentralt i bildet. Drammen Museum til venstre. Foto: Drammen Kommune og Widerøes Flyveselskap A/S.

Vårt arbeid skal preges av:

Kontinuerlig arbeid for å opprettholde verdigrunnlaget er kritisk for oss.

Våre aktivitet skal være preget av:

Idrett handler om mer enn bare aktivitet.

Bærekraftige utviklingsmål:

Alle må ta sitt ansvar, vi også. Gi verdi som er større enn oss selv. 

Ansvarlig Politiattester

«Idretten krever fremvisning av politiattest uten anmerkninger fra alle personer over 15 år som utfører oppgaver som innebærer et ansvars- eller tillitsforhold overfor mindreårige eller personer med utviklingshemming. Det gjøres for å bidra til at slike oppgaver kun utføres av skikkede personer, gjennom at personer som kan utgjøre en risiko for overgrep eller skadelig innflytelse forhindres fra å påta seg slike oppdrag.

Styret må informere om ordningen på idrettslagets hjemmeside. Der også navn og kontaktinfo på personene som skal håndtere ordningen i idrettslaget komme frem.«

Ansvar for politiattest: Rikke Bjerke
Tlf: 93032309
Mail: rikke@drammenturn.no

Vararepresentant: Ine Sponnich
Tlf: 99722245
Mail: ine@drammenturn.no

Våre Lover og vedtekter

Skroll til toppen