Hvem er vi?

Om oss

Vårt formål

Drammens Turnforening sitt formål er ved gymnastikk- og turnaktiviteter å bidra til en positiv utvikling av fysiske ferdigheter, og ved samarbeid og kameratskap å utbre interessen for vår idrett. 

Drammens Turnforening er en forening som har eksistert igjennom flere generasjoner, og ble stiftet på et møte i Ridehuset i Drammen den 4.oktober-1857. 

Vi driver idrett organisert gjennom norsk idretts øverste organ: Norges idrettsforbund og olympiske og paraolympiske komitè. 

Som organisasjon er vi selveiende og frittstående, men drives for medlemmene. Det er medlemmene som gjennom årsmøte og styreverv utformer vedtekter, beslutter hvilke aktiviteter som skal tilbys, utforming av strategier og mål for hvordan foreningen skal drives. 

Vi er også medlem av Norges Gymnastikk- og Turnforbund (NGTF), Viken og Oslo idrettskrets, samt tilsluttet Drammens Idrettsråd og følger dermed NIFs regelverk for idrettslag uavhengig av idrettslagets egne lover.

Drammens Turnforening er på samme lokasjon i dag.
Drammens Turnforening på turnstevne ca. 1922-23 på Strømsø torg (tidligere Jernbanetorvet) - Foto: Drammen Kommune
Turnforeningen har opptog på Marienlyst på Mallinggate 18-24. År ukjent. Foto: Drammen Kommune
Strømsø sentrum, Marienlyst idrettspark i 1951. Turnhallen sentralt i bildet. Drammen Museum til venstre. Foto: Drammen Kommune og Widerøes Flyveselskap A/S.

Vårt arbeid skal preges av:

Kontinuerlig arbeid for å opprettholde verdigrunnlaget er kritisk for oss.

Våre aktivitet skal være preget av:

Idrett handler om mer enn bare aktivitet.

Bærekraftige utviklingsmål:

Alle må ta sitt ansvar, vi også. Gi verdi som er større enn oss selv. 

Styret hos Drammens Turnforening

Drammens Turnforening ledes og forpliktes av styret som representerer idrettslaget utad. Styret er idrettslagets høyeste myndighet mellom årsmøtene. Årsmøtet er idrettslagets høyeste myndighet, og avholdes hvert år innen utgangen av mars måned.

Mail-adresse til styret: styret@drammenturn.no

Styreleder: 
Anders Mogensen

Nestleder:
Kari Elisabeth Moserud 

Finansansvarlig: 
Styremedlem – Pål Reine

Kommunikasjonsansvarlig: 
Styremedlem – Ida Sofie Dybfest

         Assisterende kommunikasjonsansvarlig:
         Varamedlem – Ingrid Woldstad Lied

Barneidrettsansvarlig:
Styremedlem – David Aronsen

Inkluderingsansvarlig: 
Styremedlem – David Aronsen

Dugnadsansvarlig: 
Styremedlem – Sofia Knudsen

Troppsturn-ansvarlig: 
Styremedlem – Silje Bretvik Gundersen

Apparatturn-ansvarlig: 
Varamedlem – Kristin Rustand Langridge

Hva styret jobbet med nå

Vi skal inn i en spennende prosess med å lage en langtidsplan for klubben, og trenger medlemmenes innspill. Denne langtidsplanen blir formet av våre medlemmer, foresatte, ansatte og ildsjeler gjennom en verdiprosess som fasiliteres ved hjelp av Norges Idrettsforbund (NIF). 

Gjennom fire kvelder skal vi etablere en virksomhets- og handlingsplan for klubben. Vi trenger en stor bredde av våre medlemmer for å gjennomføre dette sammen med oss, derfor er det er viktig at vi får med så mange som mulig når vi skal bestemme vårt fokus og prioriteringer. Målet er at planen kan legges frem på årsmøtet i Mars 2022.

Kveld 1 går av stabelen Torsdag 21. oktober klokken 18-20 på Marienlyst skole. Alle partier, aldersgrupper, utøvere, trenere, foreldre og interessenter er velkommen. Fokuset for kveld 1 blir å kartlegge hvor vi står, hva vi er gode på og hva vi sliter med. Her trenger vi alle sin stemme for å sikre at vi skaper et turntilbud for fremtiden.

Vi gleder oss til å møte medlemmer og interesserte 21. Oktober, 18:00-20:00 på Marienlyst Skole!

Et historisk tilbakeblikk

Drammens Turnforening på turnstevne ca. 1922-23 på Strømsø torg (tidligere Jernbanetorvet) - Foto: Drammen Kommune
Turnforeningen har opptog på Marienlyst på Mallinggate 18-24. År ukjent. Foto: Drammen Kommune
Strømsø sentrum, Marienlyst idrettspark i 1951. Turnhallen sentralt i bildet. Drammen Museum til venstre. Foto: Drammen Kommune og Widerøes Flyveselskap A/S
Drammen Marienlyst, friidrettsbane, friluftsbadet, turnhallen og Marienlyst VGS i 1965. Foto: Drammen Kommune og Widerøes Flyveselskap A/S
Drammen i 1969. Marienlyst stadion. Drammen videregående skole (Latinskolen) og turnhallen. Museet i den hvite bygningen helt til venstre. Legg merke til tømmeret i elvet. Foto: Drammen Kommune og Widerøes Flyveselskap A/S