Hvem er vi?

Vårt formål

Drammens Turnforening sitt formål er ved gymnastikk- og turnaktiviteter å bidra til en positiv utvikling av fysiske ferdigheter, og ved samarbeid og kameratskap å utbre interessen for vår idrett. 

Drammens Turnforening er en forening som har eksistert igjennom flere generasjoner, og ble stiftet på et møte i Ridehuset i Drammen den 4.oktober-1857. 

Vi driver idrett organisert gjennom norsk idretts øverste organ: Norges idrettsforbund og olympiske og paraolympiske komitè. 

Som organisasjon er vi selveiende og frittstående, men drives for medlemmene. Det er medlemmene som gjennom årsmøte og styreverv utformer vedtekter, beslutter hvilke aktiviteter som skal tilbys, utforming av strategier og mål for hvordan foreningen skal drives. 

Vi er også medlem av Norges Gymnastikk- og Turnforbund (NGTF), Viken og Oslo idrettskrets, samt tilsluttet Drammens Idrettsråd og følger dermed NIFs regelverk for idrettslag uavhengig av idrettslagets egne lover.

Drammens Turnforening er på samme lokasjon i dag.
Drammens Turnforening på turnstevne ca. 1922-23 på Strømsø torg (tidligere Jernbanetorvet) - Foto: Drammen Kommune
Turnforeningen har opptog på Marienlyst på Mallinggate 18-24. År ukjent. Foto: Drammen Kommune
Strømsø sentrum, Marienlyst idrettspark i 1951. Turnhallen sentralt i bildet. Drammen Museum til venstre. Foto: Drammen Kommune og Widerøes Flyveselskap A/S.

Vårt arbeid skal preges av:

Kontinuerlig arbeid for å opprettholde verdigrunnlaget er kritisk for oss.

Våre aktivitet skal være preget av:

Idrett handler om mer enn bare aktivitet.

bærekraftige utviklingsmål

Alle må ta sitt ansvar, vi også. Gi verdi som er større enn oss selv. 

Historisk tilbakeblikk

Drammens Turnforening på turnstevne ca. 1922-23 på Strømsø torg (tidligere Jernbanetorvet) - Foto: Drammen Kommune
Turnforeningen har opptog på Marienlyst på Mallinggate 18-24. År ukjent. Foto: Drammen Kommune
Strømsø sentrum, Marienlyst idrettspark i 1951. Turnhallen sentralt i bildet. Drammen Museum til venstre. Foto: Drammen Kommune og Widerøes Flyveselskap A/S
Drammen Marienlyst, friidrettsbane, friluftsbadet, turnhallen og Marienlyst VGS i 1965. Foto: Drammen Kommune og Widerøes Flyveselskap A/S
Drammen i 1969. Marienlyst stadion. Drammen videregående skole (Latinskolen) og turnhallen. Museet i den hvite bygningen helt til venstre. Legg merke til tømmeret i elvet. Foto: Drammen Kommune og Widerøes Flyveselskap A/S