INNMELDING HOS DRAMMENS TURNFORENING GJØRES I IMS

Det er nå åpnet for innmelding for vår 2023.

Hva skjer under innmelding:

Under innmelding må du tegne medlemskap hos Drammens Turnforening FØR du kan velge partiet du ønsker å melde deg på. Betaling av medlemskap i etterkant er mulig ved opptegning.

Hva skjer etter innmelding:

Etter innmelding vil gymnasten motta en invitasjon per mail. Dette er bekreftelse på plass på det aktuelle partiet. Det vil ikke være mulig å møte på trening før denne invitasjonen er mottatt fra Drammens Turnforening.

For nye medlemmer

For medlemmer

BYTTE AV PARTIER

Er du allerede medlem, men ønsker å bytte parti grunnet alder eller bytte av gren; gjør du dette igjennom din side i IMS

Her velger du barnet det gjelder, går inn på medlemsskap i menyen og «Se flere partier» knappen under fanen «Partier». 

Velg ønsket avdeling – «Gymnastikk og breddeaktivitet». Her vil du finne våre breddepartier som er aldersrelatert til ditt barn.

SKADER

Drammens Turnforening ligger under Norges Gymnastikk- og Turnforbund sine forsikringer i Gjensidige. Du kan HER lese mer om forsikringen og melde inn skade.

Har du utfordringer med å betale hele fakturaen med en gang eller i det hele tatt, ta kontakt – så skal vi prøve å finne løsninger.

Treningsåret i Drammens Turnforening

  • Høstsemester: Oppstart ca. 2 uker etter skolestart, avslutning etter juleoppvisning i desember.
  • Vårsemester: Vanligvis er det oppstart uke 3 etter juleferien, og avslutning av treningsåret tidlig juni.
  • Som hovedregel følger vi skoleruten, dvs treningsfri i skoleferier som høstferie, juleferie, vinterferie, påskeferie og røddager. Oppdatert kalender/oversikt over treninger finnes enklest i Spond.

Faktura- og prisinformasjon

  • Medlemskontigent: 450 NOK pr år, fast sum som faktureres måneden etter innmelding. Dekker bl.a. forsikring av gymnast.
  • Partiavgift: Partispesifikk, faktureres ved innmelding på parti, og deretter ved oppstart av nytt semester (januar og august/september).
  • Administrasjonsgebyr: Drammens Turnforening benytter NIF (Norges Idrettsforbund) sitt medlemssystem. Ved benyttelse av dette systemet blir det lagt til 25 NOK på utsendte fakturaer.
  • Prøvetimer: Etter registrering i medlemssystemet kan gymnasten prøve trening 2 ganger. Etter dette regnes gymnasten som påmeldt, og faktura må betales. Evt utmelding i prøveperiode må sendes på e-post innen 2 uker til post@drammenturn.no. Utsendt faktura vil da slettes.
  • Ikke betalt faktura: Vi gjør oppmerksom på at dersom faktura ikke er betalt ila semesteret, får man ikke automatisk plass på neste semester.

PS!

Fakturaer på medlemsskapsavgift og treningsavgift kommer fra noreply@nif.no – det er viktig at man sjekker søppelpost når man melder seg på slik at fakturaene ikke blir liggende ubetalt.

Våre samarbeidspartnere

Gjør det mulig å bygge styrke til å oppheve tyngdekraften!
Scroll to Top