Grophallen - Marienlyst

Grophallen på Marienlyst er en idrettshall som er spesialisert for Troppsturn. Hallen driftes og eies av Drammens Turnforening med konsensjon av Drammen Kommune via Drammen Eiendom.