MEDLEMSINFORMASJON

TRENINGSÅRET GENERELT:

  • Høstsemester: Oppstart ca. 2 uker etter skolestart, avslutning etter juleoppvisning i desember.
  • Vårsemester: Vanligvis er det oppstart uke 3 etter nyttår, og avslutning av treningsåret tidlig juni.
  • Som hovedregel følger vi skoleruten, dvs treningsfri i skoleferier som høstferie, juleferie, vinterferie, påskeferie og røddager. Oppdatert kalender/oversikt over treninger finnes enklest i Spond.

BYTTE AV PARTIER

Er du allerede medlem, men ønsker å bytte parti grunnet alder eller bytte av gren; gjør du dette igjennom din side i IMS.

 

Her velger du barnet det gjelder, går inn på medlemsskap i menyen og «Se flere partier» knappen under fanen «Partier». 

Velg ønsket avdeling – «Gymnastikk og breddeaktivitet». Her vil du finne våre breddepartier som er aldersrelatert til ditt barn.

Skroll til toppen