Treningstilbud & priser

Viktig informasjon om priser og faktura

Oversikt over tilbud

Grophallen - Marienlyst

Gymlek 2-7 år

Troppsturn 6-20+ år

Turn for voksne 20-60 år

Turnhallen (hovedsal) - Marienlyst

Gymlek 2-5 år

Apparatturn Herrer 6-13 år

Apparatturn Kvinner 6-20+ år

Parkour & Calisthenics 13+ år

Trim for eldre 60+

Strømsø Skole -> Drammenshallen ETTER HØSTFERIEN

Strømsø skole skal dessverre og heldigvis rehabiliteres etter høstferien i 2021, samtidig har Drammenshallen blitt benyttet som vaksinasjonssenter i Drammen. Dette har skapt en utfordring ift planlegging av treninger for høstsemester 2021. Vi beklager om dette får store konsekvenser for enkelte lag og utøvere, gjerne ta kontakt med oss om det skulle være noe medlemmer vil ta opp. 

Gymsalen på Knutepunkt Strømsø skal rehabiliteres, som del av områdesatsingen Strømsø 2030. Rehabiliteringsarbeidet vil foregå fra august-desember 2021. Bygget vil være stengt for bruk i hele perioden.

Turn 6-13 år

Rytmisk Gymnastikk 6-13 år

Bli med Drammens Turnforening!