Partier

Det er på tide å legge et
sterkt fundament

Et fundament legger seg ikke selv, meld deg på for å bygge ditt fundament!

Klikk på bildet for å lære mer om Troppsturn
Troppsturn

2000 Tropp Aspirant Gutter 6-9
      Treningstid:
        – Mandag 18:30-20:00
        – Onsdag 18:30-20:00
      Pris:
        – Medlemsavgift 450,-/år
        – Treningsavgift 2350/semester
      Lokasjon:
        – Grophallen

2050 Tropp Aspirant Jenter 6-9
      Treningstid:
        – Mandag 17:00-18:30
        – Onsdag 17:00-18:30
      Pris:
        – Medlemsavgift 450,-/år
        – Treningsavgift 2350/semester
      Lokasjon:
        – Grophallen

2100 Tropp Rekrutt Gutter 10-13
      Treningstid:
        – Onsdag 15:00-17:00
        – Fredag 15:00-17:00
      Pris:
        – Medlemsavgift 450,-/år
        – Treningsavgift 3200/semester
      Lokasjon:
        – Grophallen

2150 Tropp Rekrutt Jenter 10-13
      Treningstid:
        – Mandag 15:00-17:00
        – Fredag 17:00-19:00
      Pris: 
        – Medlemsavgift 450,-/år
        – Treningsavgift 3200/semester
      Lokasjon:
        – Grophallen

2600 Tropp Rekrutt Konkurranse 10-13
      Lukket Parti
      Treningstid:
        – Tirsdag 15:00-17:00
        – Onsdag 17:00-19:00
        – Torsdag 15:00-17:00
        – Fredag 16:30-18:30

      Pris:
        – Medlemsavgift 450,-/år
        – Treningsavgift 4100/semester
      Lokasjon:
        – Grophallen (Tir&Tor)
        – Strømsø (Ons)
        – ROS Arena (Fre)

2200 Tropp Junior 13-17
      Treningstid:
        – Mandag 20:00-22:00
        – Fredag 19:00-21:00
      Pris: 
        – Medlemsavgift 450,-/år
        – Treningsavgift 3200/semester
      Lokasjon:
        – Grophallen

2700 Tropp Junior Konkurranse 13-17
      Lukket Parti
      Treningstid:
        – Mandag 16:30-19:00
        – Tirsdag 17:00-19:00
        – Torsdag 17:00-19:00
        – Fredag 16:30-18:30
      Pris: 
        – Medlemsavgift 450,-/år
        – Treningsavgift 4550/semester
      Lokasjon:
        – Strømsø (Man)
        – Grophallen (Tir & Tor)
        – ROS Arena (Fre)

2200 Tropp Senior 18+ (Voksenpartiet)
      Aldersspenn på gruppe: 21-61
      Treningstid:
        – Onsdager 20:00-22:00
        – Søndager 19:00-21:00
      Pris: 
        – Medlemsavgift 450,-/år
        – Treningsavgift:
        – 1700/semester (1 dag)
        – 2800/semester (2 dager)
      Lokasjon:
        – Grophallen

2700 Tropp Senior Konkurranse 17+
      Lukket Parti
      Treningstid:
        – Mandag 19:00-21:30
        – Tirsdag 19:00-21:30
        – Torsdag 19:00-21:30
        – Fredag 18:30-21:00
      Pris: 
        – Medlemsavgift 450,-/år
        – Treningsavgift 4700/semester
      Lokasjon:
        – Strømsø (Man)
        – Grophallen (Tir & Tor)
        – ROS Arena (Fre)

...for å lære mer om Apparatturn Kvinner
Apparatturn kvinner

1050 Apparat Aspirant Jenter 6-9 T&T
      Treningstid:
        – Tirsdag 17:00-19:00
        – Torsdag 17:00-19:00
      Pris: 
        – Medlemsavgift 450,-/år
        – Treningsavgift 3200/semester
      Lokasjon:
        – Turnhallen

1550 Apparat Aspirant Jenter Konkurranse 6-9 
      Lukket parti 
      Treningstid:
        – Mandag 17:00-19:00
        – Onsdag 18:00-20:00
      Pris: 
        – Medlemsavgift 450,-/år
        – Treningsavgift 3500/semester
      Lokasjon:
        – Turnhallen

1151 Apparat Rekrutt Jenter 10+ T&T 
      Treningstid: 
        – Tirsdag 15:00-17:00
        – Torsdag 15:00-17:00
      Pris: 
        – Medlemsavgift 450,-/år
        – Treningsavgift 3200/semester
      Lokasjon:
        – Turnhallen

1650 Apparat Rekrutt Jenter Konkurranse 10-13 
      Lukket parti 
      Treningstid: 

        – Mandag 15:00-17:30
        – Onsdag 16:00-18:00
      Pris: 
        – Medlemsavgift 450,-/år
        – Treningsavgift 3750/semester
      Lokasjon:
        – Turnhallen

1250 Apparat Junior Jenter 14+ 
      Treningstid: 
        – Onsdag 19:00-21:00
        – Fredag 19:00-21:00
      Pris: 
        – Medlemsavgift 450,-/år
        – Treningsavgift 3200/semester
      Lokasjon:
        – Turnhallen

1750 Apparat Jun/Sen Jenter Konkurranse 14-20+ 
      Lukket parti 
      Treningstid: 

        – Mandag 19:00-21:00   
      Se valgfrie konkurransetreninger. 
      Pris: 

        – Medlemsavgift 450,-/år
        – Treningsavgift 1750/semester
      Lokasjon:
        – Turnhallen

Fra og med høst 2020, har apparatt konkurranse en hybrid-løsning der treningstilbudet kan utvides etter ønske.

Pris per valgfri trening: 1000,-/semester
Makspris uavhengig av hvor mange valgfrie treninger man velger: 
Aspiranter: 6.000,-/semester
Rekrutt: 6.500,-/semester
Junior/Senior: 5000,-/semester

1901 Valgfri konkurransetrening 1 
      Tirsdag 19:00-21:00

1902 Valgfri konkurransetrening 2
      
Onsdag 19:00-21:00

1903 Valgfri konkurransetrening 3 
      Torsdag 19:00-21:00

1904 Valgfri konkurransetrening 4 
      Fredag 15:00-17:00

1905 Valgfri konkurransetrening 5 
      Fredag 17:00-19:00

...for å lære mer om Apparatturn Herrer
Apparatturn Herrer

1000 Apparat Aspirant Gutter 6-10
Treningstid:
– Onsdag 17:00-19:00
– Fredag 17:00-19:00
Pris: 
        – Medlemsavgift 450,-/år
        – Treningsavgift 3200/semester
      Lokasjon:
        – Turnhallen

1100 Apparat Rekrutt Gutter 10-13
Treningstid:
– Onsdag 15:00-17:00
– Fredag 15:00-17:00
Pris: 
        – Medlemsavgift 450,-/år
        – Treningsavgift 3200/semester
      Lokasjon:
        – Turnhallen

Rytmisk Gymnastikk (nY!)

6000 RG Aspirant 6-9 
      Treningstid:
        – Tirsdag 18:30-20:00
      Pris: 
        – Medlemsavgift 450,-/år
        – Treningsavgift 1500,-/semester
      Lokasjon:
        – Strømsø Skole

6100 RG Rekrutt 10-13
      Treningstid: 
        – Tirsdag 15:30-17:00
      Pris: 
        – Medlemsavgift 450,-/år
        – Treningsavgift 1500/semester
      Lokasjon:
        – Strømsø Skole

Barnepartier (2-5 år)

3000 Foreldre og barn 1-2 år Øren
      Treningstid:
        – Torsdag 16:00-17:00
      Pris: 
        – Medlemsavgift 450,-/år
        – Treningsavgift 950/semester
      Lokasjon:
        – Øren Skole

3020 Gymlek 2-3år m/foreldre Onsdag
      Treningstid:
        – Onsdag 17:00-18:00
      Pris: 
        – Medlemsavgift 450,-/år
        – Treningsavgift 1450/semester
      Lokasjon:
        – 4.Etg Turnhallen

3021 Gymlek 2-3 m/foreldre Tirsdag
      Treningstid:
        – Tirsdag 17:00-18:00
      Pris: 
        – Medlemsavgift 450,-/år
        – Treningsavgift 1450/semester
      Lokasjon:
        – 4.Etg Turnhallen

3041 Gymlek 3-4 år Øren Torsdag
      Treningstid:
        – Torsdag 17:00-18:00
      Pris: 
        – Medlemsavgift 450,-/år
        – Treningsavgift 1450/semester
      Lokasjon:
        – Øren Skole

3060 Gymlek 4-5 m/foreldre Mandag 
      Treningstid:
        – Mandag 17:00-18:00
      Pris: 
        – Medlemsavgift 450,-/år
        – Treningsavgift 1450/semester
      Lokasjon:
        – 4.Etg Turnhallen

3061 Gymlek 4-5 m/foreldre Tirsdag 
      Treningstid:
        – Tirsdag 18:00-19:00
      Pris: 
        – Medlemsavgift 450,-/år
        – Treningsavgift 1450/semester
      Lokasjon:
        – 4.Etg Turnhallen

3066 Gymlek 4-5 m/foreldre Onsdag
      Treningstid:
        – Onsdag 18:00-19:00
      Pris: 
        – Medlemsavgift 450,-/år
        – Treningsavgift 1450/semester
      Lokasjon:
        – 4.Etg Turnhallen

3063 Gymlek 4-5 m/foreldre Torsdag 
      Treningstid:
        – Torsdag 17:00-18:00
      Pris: 
        – Medlemsavgift 450,-/år
        – Treningsavgift 1450/semester
      Lokasjon:
        – 4.Etg Turnhallen

3064 Gymlek 4-5 m/foreldre Torsdag   
      Treningstid:
        – Torsdag 18:00-19:00
      Pris: 
        – Medlemsavgift 450,-/år
        – Treningsavgift 1450/semester
      Lokasjon:
        – 4.Etg Turnhallen

Turn Nybegynner og Andre partier

3100 Turn på Øren 5-6
      Treningstid:
        – Onsdag 17:00-18:00
      Pris: 
        – Medlemsavgift 450,-/år
        – Treningsavgift 1250/semester
      Lokasjon:
        – Øren Skole

3101 Turn Nybegynner Strømsø 6-9år
      Treningstid:
        – Tirsdag 17:00-18:30
      Pris: 
        – Medlemsavgift 450,-/år
        – Treningsavgift 1500/semester
      Lokasjon:
        – Strømsø Skole

3220 Turn Rekrutt Strømsø 10+
      Treningstid:
        – Onsdag 19:00-20:30
      Pris: 
        – Medlemsavgift 450,-/år
        – Treningsavgift 1500/semester
      Lokasjon:
        – Strømsø Skole

5100 Parkour & Calisthenics (13-34)
      Treningstid:
        – Onsdag 20:00-22:00
        – Fredag 21:00-23:00
      Pris:
        – Medlemsavgift 450,-/år
        – Treningsavgift 1500/semester
      Lokasjon:
        – Turnhallen (Ons)
        – Grophallen (Fre)

4205 Trim for godt voksne
      Treningstid: 
        – Torsdag 11:00-12:00
      Pris: 
        – Medlemsavgift 450,-/år
        – Treningsavgift 750,-/semester
      Lokasjon:
        – Turnhallen

4200 Herrer Hardtrim
      Aldersspenn på gruppe: 41-81 år
      Treningstid: 
        – Mandag 18:00-19:00
        – Torsdag 18:00-19:00
      Pris: 
        – Medlemsavgift 450,-/år
        – Treningsavgift 450,-/semester
      Lokasjon:
        – Drammen VGS