Treningstilbud & priser

Oversikt over tilbud

Viktig informasjon om priser og faktura

Aldersfordelinger og partinavn

Oppstart vårsemester 2022

Oppstart av våre breddepartier V22:

  • Første treningsuke = uke 3 (17.01 – 23.01)
  • Vinterferie (ikke trening) = uke 9 (28.02 – 04.03)
  • Påskeferie (ikke trening) = uke 15 (11.04 – 18.04)
  • Andre fridager: Tirsdag 17.05, Torsdag 26.05 & Fredag 27.05
  • Siste treningsuke = uke 22 (30.05 – 05.06)

Gymlek 2-7 år

Pris vår 22

Aspiranter 6-9 år

Rekrutter 10-13 år

Juniorer 13-17 år

Seniorer 17+

Bli med Drammens Turnforening!