Innhold

Velkommen til NM nasjonale klasser senior 2023!

Det er med stor glede at Drammens turnforening igjen kan få ønske velkommen til årets Norgesmesterskap nasjonale klasser senior, denne gangen i ROS Arena. 

Troppsgymnastikk er en voksende turngren, noe som gjenspeiles i antallet påmeldte tropper og hvor geografisk spredt deltakerne er. I år kommer det klubber fra Bodø i nord til Grimstad i sør, og vi kan ønske velkommen til 255 deltakere fordelt på 16 klubber. 

Det er et høyt nivå på seniorsiden i norsk troppsgymnastikk, som vil gi en spennende konkurranse i både kvinne-, herre- og miksklassen. I helgen skal vi dele ut 9 NM-titler i disse tre klassene. Mesterskapet markerer også startskuddet for en spennende 2023-sesong hvor året kulminerer med nordisk mesterskap i TeamGym på Island – et mesterskap Norge ved siste anledning på hjemmebane i Drammen i 2019 presterte svært godt i, med gull og sølv for Oslo og Drammen i henholdsvis herre- og miksklassen. 

NM er et stort arrangement, og turnforeningens dugnadsapparat har allerede vært i sving i lang tid under planlegging, og også denne helgen under gjennomføring av arrangementet. Uten disse dugnadsheltene ville det ikke vært mulig å gjennomføre dette Norgesmesterskapet. Jeg vil derfor rette en stor takk til alle som bidrar til å gjøre dette mulig.

Vi ønsker gymnaster, trenere, dommere, frivillige og alle andre involverte lykke til med konkurransen og håper dere får en fantastisk turnhelg i ROS Arena.

Silje Bretvik Gundersen
Leder av arrangementskomitéen

Kjære gymnastikk- og turnvenner!

Mange har trent hardt fram mot dette norgesmesterskapet og føler at mye står på spill. Noen håper på å være med å sloss om de edleste medaljer, mens andre har som mål å være på den øverste delen av resultatlisten. Alle har de en ting felles, og det er å prestere sitt beste når det gjelder.

Ikke minst er det mange trenere, ledere, foreldre og andre som følger sine gymnaster med stor spenning. Mange er til stede her i hallen, mens andre følger live-resultatene på tropp.no.

For de fleste av disse er ikke nødvendigvis det viktigste at gymnastene vinner eller tar medalje, men at man kommer gjennom mesterskapet med en opplevelse av mestring og at man tar med seg gode minner i arbeidet mot nye mål. Selv har jeg både konkurrert og vært dommer i en rekke norgesmesterskap i apparatturn. Jeg vet hvor spent man er og hvor mye det betyr å få ut sitt potensiale i et slikt mesterskap.

Avslutningsvis vil jeg rette en stor takk til Drammens Turnforening som arrangør. Vi vet alle hvor mye ressurser det kreves når mesterskap skal arrangeres og forbundet retter en stor takk til Drammen og alle deres frivillige som bidrar til at dette garantert blir et minnerikt mesterskap.

Jeg ønsker alle lykke til i mesterskapet!

Norges Gymnastikk- Turnforbund
Torgeir Røinås Pedersen
President

Medlemmer av jury

Forbundsstyrets representant: Åse Linda Tynning

Representant fra teknisk komité: Jan Magne Cederstrøm 

Overdommer frittstående: Camilla Clausen

Overdommer tumbling: Stine Bø Lilje

Overdommer trampett: Britt Haraldsen

Arrangementskomiteen

  • Leder: Silje Bretvik Gundersen
  • Nestleder: Ine Sponnich
  • Konkurranseleder: Silje Bretvik Gundersen
  • Bankett og utsmykning: Henriette Borgen Johannesen
  • Dugnad og utstyr: Vilde Ellevog
  • Stevnekontor og sekretariat: Sara Påhlson og Elisabeth Horne
  • Sikkerhetsansvarlig: Nils Aulie
  • Dommeransvarlig: Susann Andreassen
  • Innkvartering: Rikke Bjerke

Dommeroppsett NM nasjonale klasser senior

Frittstående

CD1   Cecilie Jenssen

CD2   Ragnhild Bjarttun

CD3   Frida Hjorteseth

E1     Camilla Clausen

E2     Nina Stien

E3     Gina Marena Finsrud

E4     Emilie Sørensen

 

Tumbling

CD1   Tron Lunde

CD2   Maria Kasandra Hansen

E1     Stine Bø Lilje           

E2     Solrun Vehusheia

E3     Tomine Gravli Walmann

E4     Andrea Thunem

 

Trampett

CD1   Siw Zunder

CD2   May Rømen

E1     Britt Haraldsen

E2     Synne Skar

E3     Linn Reithe Christensen            

E4     Liv Andrea Saavedra Bakke

Program

Klubbene

Åpen trening fredag 24. mars

25. mars 2023 - Pulje 1 - Kvinner

25. mars 2023 - Pulje 2 - Kvinner

25. mars 2023 - Pulje 3 - Menn

Åpen trening lørdag 25. mars

26. mars 2023 - Pulje 4 - Mix

26. mars 2023 - Pulje 5 - Mix

26. mars 2023 - Pulje 6 - Mix

Norgesmestere i troppsgymnastikk

Konkurransehall
ROS Arena

BAnkett-hotell

Skroll til toppen