Retningslinjer for publisering av bilder og film av barn

Drammens Turnforening følger NIF’s klare retningslinjer for publisering av bilder og film av våre medlemmer på nettsider, i sosiale medier og i andre publikasjoner.

Hvorfor ønsker vi å samle inn samtykke? Vi i Drammens Turnforening ønsker å ta bilder på våre konkurranser, camper, oppvisninger, andre arrangementer og noen ganger på trening for å kunne vise frem til dere foresatte hvordan utøverne deres har det hos oss. Noen ganger ønsker vi også å ta bilder for å kunne promotere våre partier eller arrangementer via vår hjemmeside og sosiale medier. Da er det viktig for oss å ivareta utøvernes sikkerhet og ønsker, ved å følge NIF sine retningslinjer for publisering av bilder og film.
 
Har du meldt deg på i et arrangement i Spond hvor vi krever samtykke? Da holder det at dere leser erklæringen og informasjonen her, og  aktivt samtykker i påmeldingen ved å huke av for at dere samtykker eller ikke.
 
Ønsker du å trekke samtykket? Send oss en mail til post@drammenturn.no med navn og i hvilken forbindelse det var gitt samtykke, samt et bilde av utøveren. Dette bildet er kun til intern bruk for å ha en referanse i slettingsprosessen, og vil automatisk slettes etter en uke.

 

Idrettsforbundets retningslinjer:

  1. Før bilde eller film publiseres skal det være innhentet samtykke fra alle på bildet, og fra deres foresatte dersom barna er under 15 år.
  2. Ved innhenting av samtykke til å publisere bilder og film bør samtykkeskjema brukes. Det er kun et aktivt samtykke som kan gi grunnlag for å publisere bilder og film.
  3. Dersom et barn ikke ønsker at bilder eller film skal publiseres skal dette overstyre foreldrenes ønske om publisering.
  4. Vær bevisst i hvilke situasjoner det tas bilder eller film. Ta aldri bilder av nakne barn og vær varsom med å ta bilder av lettkledde barn. Vis måtehold ved bruk av fullt navn.
  5. Det skal alltid samtykkes særskilt for hvert enkelt bilde eller film som skal benyttes til medier. Et samtykke kreves også ved publisering av bilder og film i lukkede grupper på nett, som for eksempel Facebook, eller andre nettsteder som er passordbeskyttet.
  6. Dersom et samtykke trekkes tilbake må publiserte bilder og film slettes. Norges idrettsforbund oppfordrer alle idrettslag til å gjøre retningslinjene for publisering av bilder og film kjent i idrettslaget.

Det er viktig å ha respekt for barn og unges integritet og rett til personvern. Noen kan ha særlige grunner for at de ikke ønsker å bli tatt bilde av. I enkelte tilfeller kan bildedeling få uheldige konsekvenser dersom barnet for eksempel bor på hemmelig adresse. Det er en god skikk å alltid spørre om lov før bildet tas.

Hovedregelen er at det alltid skal innhentes samtykke fra alle som direkte eller indirekte kan identifiseres på bildene før de publiseres. Dersom de som er avbildet er under 15 år må samtykke hentes inn både av barnet selv og foresatte.


Ved andre spørsmål om samtykke

kontakt oss på post@drammenturn.no


Samtykkeerklæring

Skroll til toppen